Ceny dokladov k motorovým vozidlám

 

   
Technický preukaz 15,00 EUR
Potvrdenie o odhlásení motorového vozidla 12,00 EUR
Faktúra 15,00 EUR