Motto

Kto niekoho napodobňuje, nikdy ho neprekoná. Kto nevie dobre pracovať podľa seba, nevie dobre využiť ani prácu iných.

Michelangelo Buonarrotti